TEHNISKĀ INFORMĀCIJA            IEKĀRTAS MONTĀŽA          EKSPLUATĀCIJA          SERTIFIKĀTI

Pastiprināta iekārta tiek pielietota dziļumos virs 4 metriem.

NV tipa sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tiek ražotas kopš 1996. gada, tās tiek pārdotas Lietuvā, Polijā, Krievijā, Maķedonijā u. c.

 

NV tipa aerobās iekārtas visbiežāk tiek izmantotas individuālo dzīvojamo māju sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Iekārtas tiek uzstādītas tur, kur nav iespējams pieslēgties pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem.

NV tipa sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas paredzētas sadzīves vai tām līdzīgo notekūdeņu no virtuves, vannas, tualetes un citu telpu, kas tiek līdzīgi izmantotas, notekūdeņu attīrīšanai. 

Attīrīšanas iekārtā nedrīkst iekļūt:

virszemes notekūdeņi (no jumtiem, pagalmiem u. tml.);
notekūdeņi no garāžām un citām telpām, kuras netiek izmantotas sadzīves vajadzībām;
ūdens no baseiniem vai citām tvertnēm, kas lielākas par 1 m³;
ķīmiskas vielas, kuru iekļūšana kanalizācijas sistēmā nav paredzēta atbilstoši to izmantošanas mērķim (naftas produkti, agroķīmija u. tml.); 
ūdens pēc ūdens mīkstināšanas/atdzelžošanas filtru reģenerācijas.   

 

 

NV su valdymu.jpgNV tipa iekārtu priekšrocības:

rūpnieciska slēgta tipa sadzīves notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta;
tiek ražotas ar dažādu jaudu;
augsta attīrīšanas pakāpe, tiek attīrīts piesārņojums 95–98% apjomā;
nav iekšēju kustīgu detaļu, kurām būtu jāveic apkope un tās jāmaina;
izturīga viegla stiklaplasta konstrukcija (viegli transportēt);
strādā klusi un neizdala smaku;
attīrītais ūdens ir dzidrs un bez smaržas;
minimāls elektroenerģijas patēriņš;
filtrācijas aprīkojums papildus nav nepieciešams;
vienkārši apkalpot un automatizēt procesu;
vienkārša montāža. 

 

 

NV tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu klasifikācija atbilstoši dūņu attīrīšanas veidam: 

 

  • a -sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta, ja liekās dūņas tiek izsūktas ar asenizācijas mašīnu; 

  • m - sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta, ja liekās dūņas tiek sūknētas dūņu atūdeņošanas maisos; 

  • t - sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta, ja liekās dūņas tiek sūknētas dūņu biezinātājā.

 

ce.jpg
ES atbilstības deklarācija NV tipa sadzīves iekārtām

Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas caurplūdes tipa iekārtas atbilst ES Direktīvas 89/106/EEK prasībām un atbilst visiem standarta EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mazās līdz 50 CE notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 3. daļas Rūpnieciskās un (vai) būvlaukumā montējamās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas” ZA pielikuma noteikumiem.

WWW.TRAIDENIS.LV

Traidenis zem brauktuves NV - 4 (3,42m3/d līdz 16 cilv.) +B pagarinājums, sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta

Modelis: bio septiķis kanalizācija
*Cena: 5198.51 €